Hủy đơn hàng thì phần thanh toán đơn hàng có tự động hủy hay không


Khi anh/chị hủy đơn hàng thì không đồng thời hủy lịch sử thanh toán của đơn hàng đó, mà cần phải thao tác xóa lịch sử thanh toán của đơn hàng:

- Trường hợp không sử dụng module tài chính:

Để xóa lịch sử thanh toán, anh/chị chỉ cần vào chi tiết đơn hàng trong mục lịch sử thanh toán => click vào dấu x để xóa các logs thanh toán của đơn hàng đó


- Trường hợp có sử dụng module tài chính:

Anh/chị cần click vào phiếu thu liên quan để báo hủy, sau đó quản lý quỹ sẽ duyệt xác nhận hủy phiếu thu đóLƯU Ý: người tạo phiếu thu mới có quyền báo hủy phiếu thu đó


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận