Hướng dẫn upload đơn hàng bằng file excel


Hiện tại trên hệ thống hỗ trợ thêm mới nhiều đơn hàng 1 lúc bằng các upload đơn hàng bằng file excel. Để upload đơn hàng, anh/chị thao tác như sau:

- Vào Bàn hàng (F4) -> chọn Upload đơn hàng ->  chọn File mẫu upload đơn hàng -> chọn mẫu của Getfly tải về


Tại file excel tải về, anh/chị điền đầy đủ các thông tin sau để upload đơn hàng được thành công: Ngày đặt hàng, Mã đơn hàng, Người thực hiện, Mã khách hàng (thông tin khách hàng có thể điền hoặc không ), Mã kho (nếu dùng kho), Mã sản phẩm, Tên sản phẩm, Số lượng, Giá bán, Thành tiền, Chiết khấu (nếu có), VAT (nếu có),...


Sau khi điền xong file anh/chị lưu lại và thao tác upload đơn hàng lên hệ thống. Nếu tất cả các đơn hàng trong file đã thanh toán thì tích chọn: Tự động thanh toán đơn hàng, nếu chưa thanh toán thì bỏ tích chọn.LƯU Ý:

- Phải có quyền Import Đơn hàng mới thao tác upload đơn hàng được lên hệ thống

- Nếu 1 đơn hàng có 2 sản phẩm trở lên thì từ sản phẩm thứ 2 được thêm ở dòng tiếp theo từ cột mã sản phẩm

- Nếu upload đơn hàng bị bỏ qua, anh/chị kiểm tra giúp em xem mã đơn hàng đã điền hay chưa hoặc mã đơn hàng đang bị trùng với 1 đơn hàng đã có trên hệ thống

Bài Viết Liên Quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận