Hướng dẫn tích hợp Viettel Post và cách sử dụng

Đào tạo mindset

1368 lượt xem

31/01/2018

 Bước1: Chọn cài đặt à Tích hợp à Đối tác vận chuyển  

                                                                                                                                                                                                     Bước 2: Đăng nhập tài khoản viettel post sau đó ấn à Đăng nhập Bước 3: Chọn địa điểm lấy hàng hay “ kho ” muốn sử dụng à Lưu thiết bị

Bước 4: Tạo đơn hàng mới, vào bán hàng à thêm đơn hàng


Bước 5: Điền đầy đủ thông tin trong đơn hàng mới. Sau đó trong phần “ Giao hàng à chọn “Viettel Post


Lưu ý: Muốn sử dụng được tính năng này vui lòng chọn kho đã chọn khi đăng nhập tài khoản Viettel post và khách hàng đã có trên hệ thống.

Bước 6: Điền đầy đủ thông tin dưới phần “ tạo vận đơn qua viettel post à sau đó chọn “ Tạo vận đơn ”


Lưu ý: Trong bước này nếu không tích chọn được các mục: tỉnh thành, quận huyện, phường xã thì phải ngắt kết nối và đăng nhập lại tài khoản Viettel post trên hệ thống Getfly.


Bước 7: click “ Cập nhật” 

 

 

Bước 8: Vào danh sách đơn hàng tìm mã vận đơn của khách hàng mới vừa tạo, click vào đó để kiểm tra tình trạng của đơn hàng trên trang trủ của viettelpost.


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan