Hướng dẫn tích hợp mailgun vào Getfly


- Sau khi đăng ký xong tài khoản mailgun, anh/chị sẽ tiến hành bước add domain xác thực


Anh/chị vào phần Domains => nhập tên domain của bên mình vào ô trống

Sau đó click chi tiết vào Tên domain mới nhập, hệ thống sẽ hiển thị các bản ghi Cname và TXT

Anh/chị truy cập vào tài khoaản quản trị domain vừa mới add để thêm các bản ghi tương ứng ( Phần này anh/chị có thể nhờ bên dịch vụ cung cấp domain hỗ trợ)

- Sau khi tiến hành add domain thành công, anh/chị click chi tiết vào Tên domain đã được active để lấy các thông tin tích hợp vào Getfly.
Sau khi nhập các thông tin cấu hình, anh/chị ấn lưu lại và kiểm tra lại cấu hình email xem đã thành công hay chưa?


CHÚC ANH/CHỊ THÀNH CÔNG!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận