Hướng dẫn tích hợp KiotViet vào CRM


1. Đăng nhập quản lý Kiotviet bằng tài khoản có quyền admin

Từ menu Thiết lập chọn Thiết lập cửa hàng

Bước 1

Chọn Thiết lập kết nối API

Bước 1.2

2. Tạo các thông số để cấu hình trên KiotViet

Bước 2


- Tên kết nối: nhập giống địa chỉ gian hàng Kiotviet (ví dụ trong hình địa chỉ gian hàng là "datta" thì Tên kết nối cũng nhập "datta")

Ấn Tạo mã để sinh ra Mã bảo mật

Tích chọn Hoạt động

Sau đó ấn Lưu


3. Đăng nhập GetFly CRM với tài khoản có quyền cài đặt hệ thống.

Truy cập menu Cài đặt -> Tích hợp chọn Kiot Việt

Bước 3

Copy các thông số tương ứng từ đã tạo từ KiotViet qua CRM rồi ấn kết nối (tên cửa hàng chính là tên kết nối)


Done!


Bài Viết Liên Quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


a | 2018-11-13 08:00:25

nếu bên kiotviet có 03 showroom thì khi kết nối chỉ cần tạo một API hay là cả 03 API của cả ba cửa hàng để kết nối?

Reply

Bài viết nhiều bình luận