Hướng dẫn tích hợp kiot việt vào CRM phiên bản 4.0

Tích hợp hệ thống

481 lượt xem

04/06/2020

1. Đăng nhập quản lý Kiotviet bằng tài khoản có quyền admin

Từ menu Thiết lập chọn Thiết lập cửa hàng


Chọn Thiết lập kết nối API


2. Tạo các thông số để cấu hình trên KiotViet


- Tên kết nối: nhập giống địa chỉ gian hàng Kiotviet (ví dụ link kiotviet anh/chị đang sử dụng là https://datta.kiotviet.vn thì Tên kết nối cũng nhập "datta")

- Anh/chị lưu ý nhớ tích chọn vào mục "Cho phép truy xuất thông tin khách hàng, hóa đơn, đặt hàng từ gian hàng của bạn." thì các thông tin từ kiotviet mới đổ về Getfly.

Ấn Tạo mã để sinh ra Mã bảo mật ->  Tích chọn Hoạt động -> Sau đó ấn Lưu


3. Đăng nhập Getfly CRM 4.0 với tài khoản có quyền admin cài đặt hệ thống.

Truy cập Cài đặt -> Tích hợp -> chọn Kiot Việt


Copy các thông số tương ứng từ đã tạo từ KiotViet qua CRM rồi ấn kết nối 


- Tên cửa hàng : Tên kết nối KiotViet

- Mã bảo mật : trên KiotViet

- Clientld : trên KiotViet


THÔNG TIN KẾT NỐI GIỮA GETFLY VÀ KIOT VIỆT

1- Tích chọn Webhook Khách hàng:

Tạo mới khách hàng trên kiot việt sẽ đẩy về Getfly, các thông tin đẩy về bao gồm:

- Tên khách hàng

- Địa chỉ

- Email

- Số điện thoại

- Giới tính

- Sinh nhật

- Mã số thuế

- Mô tả

2- Tích chọn Webhook Đơn hàng:

Tạo mới đơn hàng trên kiot việt sẽ đẩy về Getfly, thông tin đẩy về bao gồm:

- Mã sản phẩm

- Tên sản phẩm

- Tên khách hàng

- Số lượng

- Đơn giá

- Chiết khấu

- Thành tiền

3- Không bật Webhook Khách hàng

- Khi tạo mới khách hàng trên kiot việt sẽ không đẩy thông tin về Getfly.

- Khi tạo mới đơn hàng trên kiot việt, nếu trong thông tin truyền sang có thông tin khách hàng thì sẽ tạo mới thông tin khách hàng trên Getfly.

Nếu trong thông tin đơn hàng truyền sang không có thông tin khách hàng -> không tạo mới khách hàng (Khách lẻ).

LƯU Ý:

-  Hiện tại Getfly chỉ nhận thông tin khi tạo mới khách hàng, đơn hàng trên Kiot việt. Trong trường họp chỉnh sửa thông tin khách hàng, đơn hàng trên Kiot việt, trên hệ thống Getfly sẽ không tự động cập nhật các thông tin thay đổi.

- Khi thông tin khách hàng được đẩy về từ Kiot việt, nếu khách hàng đã có trên Getfly (số điện thoại, email bị trùng) thì sẽ không tạo ra khách mới mà sẽ tự động link vào khách hàng cũ.

- Trường hợp trên kiot việt lưu từ 2 số điện thoại (email) trở lên trên cùng 1 trường thông tin số điện thoại (email) thì khi đẩy về Getfly sẽ không tự động tách thành các liên hệ khác nhau mà sẽ gộp chung 1 trường. Anh/chị cần lưu ý sửa lại thành 2 liên hệ trên Getfly.


- Getfly chỉ ghi nhận đúng số điện thoại với số 0 ở đầu, nếu dữ liệu truyền về không có sẽ mặc định thêm số 0.

- Getfly sẽ chỉ nhận được các đơn hàng được tạo trên kiot việt với dạng "hóa đơn".

- Marketing Automation trên Getfly có áp dụng cho khách hàng, đơn hàng đổ về từ Kiot việt.

- Tài khoản admin trên kiotviet khi tạo đơn hàng sẽ không đẩy về thông tin người thực hiện đơn hàng trên Getfly. Do kiotviet không hỗ trợ đẩy thông tin tài khoản admin qua API

- Tài khoản nhân viên trên kiotviet khi tạo đơn hàng sẽ đẩy về thông tin người thực hiện đơn hàng trên Getfly theo tên hiển thị tài khoản Getfly và số điện thoại của tài khoản trên kiotviet phải trùng với số điện thoại trong thông tin tài khoản Getfly.

Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thị Thanh Tân

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan