hướng dẫn tích hợp facebook fanpage trên hệ thống getfly


1, Vào trang https://developers.facebook.com Sử dụng FB của khách hàng muốn kết nối page
2, Chọn thêm ứng dụng đặt tên GetFly CRM – Quản lý Pages
3, Vào cài đặt cấu hình thông tin cơ bản
	Nhập miền ứng dụng : getflycrm.com
	URL chính: https://getflycrm.com
	Thêm nền tảng chọn trang web nhập: http://getflycrm.com
4, Chọn thêm sản phẩm => webhooks => chọn Pages => Sub topic
5, nhập 
	Url gọi lại: https://xxx.getflycrm.com/api/facebook/conversation_webhook XXX là domain công ty
	Mã xác minh: getfly_crm_xxx_webhook XXX là domain công ty
6, Sau khi ấn xác minh thì Subcribe 2 mục “Feed” và “conversations”
7, Vào cài đặt chọn thông tin cơ bản 
	Copy ID ứng dụng và khóa ứng dụng Khóa ứng dụng yêu cầu pass FB thì bảo KH nhập pass vào sau đó Gửi cho chung 2 này
8, Sau đó vào CRM vào module facebook page và đăng nhập ứng dụng

--> Video hướng dẫn click:  Tại đây

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận