Hướng dẫn thay đổi hàng loạt cơ hội trong chiến dịch sang trạng thái khác


Để  thay đổi hàng loạt cơ hội trong chiến dịch sang trạng thái khác, anh/chị thao tác như sau:

- Vào chi tiết chiến dịch -> Tất cả -> Lọc ra các cơ hội cần thay đổi hàng loạt -> Thay đổi trạng thái -> Chọn trạng thái mới cần chuyển -> Cập nhật


LƯU Ý:

- Anh/chị phải là người quản lý chiến dịch mới thao tác thay đổi trạng thái cơ hội hàng loạt được


Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận