Hướng dẫn thao tác trả hàng cho đơn hàng mua


Những đơn hàng mua đã duyệt mà cần trả lại cho nhà cung cấp anh/chị thao tác như sau:

1, Đối với những đơn hàng trả lại toàn bộ hàng hóa trên đơn hàng đó:

- Vào chi tiết đơn hàng đó -> Trả hàng -> Yêu cầu xuất kho -> Duyệt phiếu xuất để xuất trả lại các sản phẩm trong đơn hàng -> Cuối cùng là ấn Hủy đơn hàng đó

2. Đối với đơn hàng chỉ trả lại 1 số sản phẩm, anh/chị thao tác như sau:

- Anh/chị vào chi tiết đơn hàng -> Trả hàng (xóa sản phẩm thực nhập, chỉnh sửa số lượng, chỉ để lại số lượng sản phẩm thực tế trả lại) -> Yêu cầu xuất kho -> Duyệt phiếu xuất kho -> Cuối cùng về đơn hàng thay đổi, cập nhật lại số lượng.
- LƯU Ý: Đối với các đơn hàng đã thanh toán, anh/chị cần xóa log thanh toán (hủy phiếu chi nếu dùng module tài chính) nếu trả cả đơn hàng hoặc thanh toán lại (tạo phiếu chi mới) nếu chỉ trả hàng 1 phần

Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận