Hướng dẫn thao tác đổi tên landingpage


Để đổi tên đường dẫn landingpage bạn cần có tài khoản quản trị domain, mình sẽ thêm bản ghi vào domain tương ứng:

Các thông tin sử dụng: 

- Host: điền tên subdomain mới muốn đổi tên landingpage ( ví dụ: crm)

- Bản ghi: có thể chọn 2 bản ghi  Redirect hoặc bản ghi Frame

-  Value: chính là đường dẫn landingpage muốn đổi tên
=> Sau khi thêm xong bản ghi ấn cập nhật và kiểm tra lại landingpage xem thay đổi tương ứng chưa nhé.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận