Hướng dẫn sử dụng Module tạo và quản lý đơn hàng bán

Hướng dẫn sử dụng

204 lượt xem

11/06/2020

Chào anh/chị thân mến!

Mời anh/chị tham khảo video hướng dẫn:

 

1.Tạo đơn hàng bán

Tạo đơn hàng trên CRM có mục đích ghi nhận doanh số, doanh thu cho mỗi nhân viên, và để tạo được đơn hàng, anh chị cần phải được phân quyền về mục ĐƠN HÀNG BÁN.
Trên Getfly, có 2 cách cơ bản để tạo đơn:

1.1. Lên đơn hàng trong chi tiết khách hàng:

Vào chi tiết khách hàng => chọn GIAO DỊCH => ĐƠN HÀNG


Chọn  "Thêm Mới Đơn Hàng"

Điền thông tin vào chi tiết đơn hàng


1)  Khi đã vào chi tiết KH để lên đơn hệ thống tự động lấy thông tin khách mà anh chị không phải tìm kiếm.

(2)  Thông tin người thực hiện: trên tài khoản của ai đang lên đơn hệ thống lấy chính người đó là thực hiện đơn hàng, thời gian lên đơn, Kho hàng nếu bên nào anh chị có sử dụng module kho.Các thông tin liên quan như : Mã đơn: nếu anh chị không có quy định về mã đơn hệ thống sẽ tự động nhảy mã, phương thức thanh toán của khách hàng nếu có.

(3)  Tiếp theo anh chị lựa chọn sản phẩm bán cho khách, số lượng, đơn giá, phí VAT, chiết khấu của từng sản phẩm nếu có.

(4)  Thêm mới sản phẩm: chọn thêm sản phẩm có trong đơn hàng bán.

(5)   Thêm mới để tạo đơn hàng hoặc quay lại để hủy tạo đơn hàng.

1.2. Lên đơn trong phần Bán hàng F4:

Ở màn hình bán hàng F4 sẽ hỗ trợ anh chị thêm mới đơn, tải đơn hàng lên theo mẫu trên hệ thống, tải danh sách đơn hàng về.

Vào BÁN HÀNG F4 =>  tạo đơn hàngAnh chị tìm kiếm thông tin khách hàng mua hàng, chọn người thực hiện, thêm sản phẩm bán, số lượng, đơn giá, phí VAT, chiết khấu nếu có.

Anh chị click THÊM MỚI là đơn hàng đã được tạo.

Anh chị cũng sẽ nhận được thông báo khi có đơn hàng mới được tạo thành. Khi click vào thông báo, hệ thống sẽ điều hướng anh chị sang chi tiết đơn hàng.Kiểm tra thông tin về đơn hàng nếu thấy đã chính xác, anh chị click vào các ô xác nhận rồi click nút  "Duyệt"

Trong trường hợp đơn hàng bị sai thông tin, anh chị có thể không duyệt đơn hàng và tag tên nhân viên kinh doanh tạo đơn vào chi tiết đơn hàng để họ sửa lại trước khi duyệt.


Bên cạnh đó, phần BÁN HÀNG F4 cũng hỗ trợ anh chị lọc những đơn hàng chưa được duyệt.


2.Quản lý đơn hàng bán

Module BÁN HÀNG F4 sẽ hỗ trợ anh chị theo dõi tổng quan đơn hàng đã tạo của bộ phận liên quan. Sau khi tạo xong đơn hàng, anh chị click vào phần BÁN HÀNG, hệ thống sẽ hiển thị danh sách như sau:


(1) Cách tạo đơn hàng: Thêm mới từng đơn, Upload danh sách đơn hàng

(2) Các trạng thái của đơn hàng:

   (i) Chờ duyệt: những ĐH chưa được duyệt

  (ii) Đã duyệt: những ĐH đã được duyệt thông qua

  (iii)Đang xuất kho: những ĐH mới xuất một phần sản phẩm, chưa xuất hết

  (iv)Đã xuất hết: những ĐH đã xuất hết hàng theo đơn

  (v) Đã hủy: những ĐH bị sai thông tin, bị xóa đi sẽ nằm trong mục này

  (vi)Chờ xuất: những ĐH đã tạo yêu cầu xuất kho nhưng chưa được duyệt

  (vii)Đã thanh toán: những ĐH đã thanh toán hết

(viii) Trả hàng: những ĐH trả hàng 

(ix) Đã thu trong kỳ: số tiền thực thu của KH theo từng ĐH

(3) Các điều kiện lọc ĐH:


Anh chị có thể lọc đơn hàng theo các điều kiện khác như theo ngày đặt hàng hay ngày tạo đơn hàng; lọc đơn theo sản phẩm bán, theo khách hàng, đối tác vận chuyển, hoặc theo các trường thông tin tự tạo.

(4) Lọc theo thời gian: tuần, tháng, năm, thời gian khác.

Ngoài ra, trong danh sách quản lý đơn hàng, anh chị theo dõi công nợ của khách thông qua hai cột ĐÃ THANH TOÁN và CÒN LẠI. Anh chị sẽ theo dõi và biết được công nợ phải thu của khách là bao nhiêu, kết hợp cùng với các công cụ lọc theo thời gian, theo sản phẩm bán,.. để ra được kết quả tốt nhất.

ĐÃ THANH TOÁN: số tiền thực mà khách hàng trả

CÒN LẠI: công nợ còn phải thu của khách0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thanh Huyền

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan