Hướng dẫn sử dụng Module tài liệu

Hướng dẫn sử dụng

137 lượt xem

13/06/2020

Phần mềm Getfly không chỉ giúp anh chị quản lý khách hàng, mà còn hỗ trợ anh chị lưu giữ file liên quan hoặc không liên quan đến khách hàng. Giới hạn tối đa cho phần tài liệu này là 100MB 1 tài khoản.

Để vào được mục tài liệu, sau khi đăng nhập, anh chị click chọn biểu tượng  , chọn TÀI LIỆU.
Ở giao diện quản lý tài liệu, anh chị có thể thêm các thư mục tài liệu của riêng bản thân, tài liệu chia sẻ cho nhân viên khác, tài liệu chung của công ty, và tài liệu anh chị đánh dấu là quan trọng.

(1) Tài liệu của tôi: tài liệu chỉ anh chị nhìn thấy

(2) Tài liệu chia sẻ: tài liệu anh chị chia sẻ cho người khác và ngược lại

(3) Tài liệu chung: tài liệu mà mọi người sử dụng hệ thống đều xem được

(4) Đã đánh dấu: những tài liệu anh chị đánh dấu để lưu trữ đây là tài liệu quan trọng

Anh chị lưu ý, các loại file có thể up được lên hệ thống bao gồm: docx,exls, pdf, file power point, txt.

Để thêm mới một thư mục trong phần tài liệu của tôi, anh chị click chọn , điền thông tin rồi lưu lại.


Giao diện quản lý phần tài liệu của tôi như anh chị thấy. Ở phần này, anh chị có thể chỉnh sửa thư mục, chia sẻ thư mục cho người khác, thay đổi dạng theo dõi từ danh sách sang dạng thư mục và ngược lại, tìm kiếm thư mục theo tên hoặc tìm kiếm nâng cao.


Để tải file lên hệ thống, anh chị click trực tiếp vào thư mục lưu trữ, sau đó chọn thêm mới.


 

Có 2 lựa chọn cho anh chị: hoặc click vào tải lên file để tải file; hoặc click vào thêm mới thư mục để tạo ra thư mục con.

Sau khi tải lên thành công, anh chị sẽ quản lý tài liệu giống như anh chị quản lý trong máy tính cá nhân.


Tương tự với mục tài liệu chia sẻ và tài liệu chung. 

Đối với mục tài liệu chia sẻ, khi thêm mới thư mục, anh chị có thể chọn lựa phòng ban, nhân viên mà anh chị muốn chia sẻ tài liệu. Đồng thời phân quyền cho nhân viên sử dụng tài liệu chia sẻ như thế nào.


Đối với những thư mục quan trọng, hay cần phải xem lại, anh chị nên đánh dấu yêu thích, bằng cách click vào   cạnh tên thư mục những thư mục đó sẽ hiện trong phần tài liệu ĐÃ ĐÁNH DẤU.0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Phạm Phương Thảo

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan