Hướng dẫn setup cho phép nhập trùng email của khách hàng?


Mỗi khách hàng trên hệ thống sẽ có một địa chỉ mail riêng ( không ai trùng với ai)

Để thêm được khách hàng trùng email bạn cần vào phần cài đặt ->  định nghĩa dữ liệu ->  cho phép trùng dữ liệu chọn CÓ hay KHÔNG 


Chúc anh/chị thao tác thành công!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận