HƯỚNG DẪN LỊCH CHĂM SÓCLịch chăm sóc là tính năng giúp bạn có thể thiết kế kế hoạch để chăm sóc khách hàng. Khi thiết lập lịch chăm sóc, hệ thống tự động nhắc nhở bạn đã đến lịch chăm sóc khách hàng.

Đây là tính năng rất thích hợp cho các công ty làm về phân phối như dược phẩm, mỹ phẩm, … hay có lịch đi tuyến hoặc các công ty hay có lich chăm sóc khách hàng tự động.

Để sử dụng tính năng này bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập vào phần Lịch chăm sóc

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/ch%C4%83m_s%C3%B3c_1.png

Bước 2: Nhấp chuột vào Thêm mới để thêm lịch chăm sóc

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/ch%C4%83m_s%C3%B3c_2.png


Bước 3: Bạn điền tên lịch chăm sóc, chọn người phụ trách lịch chăm sóc

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/ch%C4%83m_s%C3%B3c_3.png

Bước 4: Tìm kiếm khách hàng nằm trong lịch chăm sóc này

Bạn có thể tìm kiếm theo nhiều tiêu chí khác nhau, bạn ấn Enter để hệ thống hiển thị ra các khách hàng tìm kiếm.

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/ch%C4%83m_s%C3%B3c_4.png

Lựa chọn khách hàng ở màn hình tiếp theo.

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/ch%C4%83m_s%C3%B3c_5.png


Bước 5: Bạn tích lựa chọn lịch chăm sóc

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/ch%C4%83m_s%C3%B3c_6.png


Bạn có thể đặt lịch chăm sóc theo:

-         Thứ trong tuần: Thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy, Chủ Nhật

-         Tuần trong tháng: Hệ thống tính tuần theo logic tuần 1 từ ngày 1 – 7, tuần 2 từ ngày 8 – 14,…

-         Thiết lập số lần chăm sóc: Bạn thiết lập bao nhiêu lần chăm sóc thì hệ thống sẽ sinh ra bằng đó lịch, nếu bạn không điền thì lịch sẽ sinh ra mãi mãi.

Bạn có thể thêm nhanh số lịch chăm sóc số lượng lớn khách hàng bằng cách điền số lần chăm sóc, hệ thống tự động sao lưu ra các khách hàng thêm vào Lịch chăm sóc:

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/ch%C4%83m_s%C3%B3c_7.png


Bước 6: Bạn nhấp chuột vào Cập nhật để thêm mới lịch chăm sóc.

Và giờ đây bạn đã có 1 lịch chăm sóc mới:

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/ch%C4%83m_s%C3%B3c_8.png


Bạn có thể chỉnh sửa hay xóa lịch chăm sóc:

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/ch%C4%83m_s%C3%B3c_9.png

Để xem lịch chăm sóc theo từng ngày bạn vào tab Chi tiết lịch chăm sóc, hệ thống sẽ thống kê lịch chăm sóc theo từng ngày để bạn theo dõi:

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/ch%C4%83m_s%C3%B3c_10.pngBài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận