Hướng dẫn lập ngân sách


Chào anh chị.

Như anh chị đã biết,  đế đảm bảo có đủ tiền chi trả lương đúng kỳ hạn, mỗi doanh nghiệp cần phải lập kế hoạch và kiểm soát việc thu chi, điều đó có nghĩa là doanh nghiệp cần phải lập một bản kế hoạch dự báo dòng tiền thu và chi cho mục tiêu cụ thể. Bản kế hoạch này được gọi là ngân sách.

Getfly CRM đã tạo ra mục ngân sách trong module Tài chính kế toán để anh chị có thể thiết lập và quản lý ngân sách của công ty. Dưới đây là video Hướng dẫn lập ngân sách để anh chị tiện theo dõi.


Cảm ơn anh chị đã theo dõi!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận