Hướng dẫn chuẩn bị hệ thống


F Chuẩn bị hệ thống là công việc thiết lập dữ liệu ban đầu nhằm mục đích chuẩn hóa dữ liệu ban đầu trước khi sử dụng.

 Đây là một công việc đơn giản nhưng  rất quan trọng với bất kỳ một doanh nghiệp nào khi mới bắt đầu sử dụng phần mềm GetFly CRM.

F Getfly đưa ra hướng dẫn anh chị các bước để chuẩn hệ thống một cách chi tiết và hiệu quả nhất, anh/chị xem chi tiết hướng dẫn tại đây

Cảm ơn anh/chị!


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận