Hướng dẫn cấu hình mail amazon


Để cấu hình mail amazon, anh/chị thao tác như sau:

- Đăng nhập vào trang https://console.aws.amazon.com/ lấy thông tin cấu hình -> Services -> Simple Email Service


- Vào Email Addresses -> Verify a New Email Addresses -> Anh/chị cần add mail hiển thị khi gửi đang cấu hình ở Getfly vào đây để amazon xác thực thì mới cấu hình mail thành công


- Click vào SMTP Settings -> lấy thông tin Server Name ( Địa chỉ máy chủ SMTP ) và số Port -> Create My SMTP Credentials


- Click Create


- Lấy thông tin tài khoản dùng để gửi mail là : Click vào Show User SMTP Security Credentials để lấy thông tin tài khoản cấu hình vào Getfly


- Để điền các thông tin cấu hình trên vào Getfly, anh/chị vào Cài đặt -> Email Marketing -> Điền các thông tin cấu hình:


LƯU Ý:

- Để cấu hình được mail Amazon thì tài khoản Amazon của anh/chị cần phải mở giới hạn gửi thì mới gửi mail đi được

- Anh/chị cần add thẻ visa vào tài khoản Amazon
Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận