Hướng dẫn auto tạo mới đơn hàng cập nhật khách hàng vào 1 chiến dịch


Hướng dẫn cách tạo auto khi khách hangf phát sinh đơn hàng sẽ tạo mới cơ hội trong chiến dịch:

B1 : Vào F3 marketing automation thêm mới

B2: Đặt tên auto

B3: Chọn Theo hành động : tạo mới đơn hàng, với điều kiện Equal : đơn hàng bán

B4: Hệ quả: chọn hệ quả : Thêm mới cơ hội vào chiến dịch, chọn tên chiến dịch bạn muốn KH đổ vào.

Tên cơ hội : chọn {{ name}} để khi cơ hội đổ về chiến dịch sẽ hiện là tên khách hàng

B4 : Lưu quy trình và kích hoạt auto.Cám ơn các bạn đã quan tâm!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận