Hoàn thành và xác nhận công việc


1) Hoàn thành công việc


- Người giao việc

- Cấp trên của người nhận việc ( trong cùng một phòng ban hoặc khác phòng ban thì cấp cao nhất)

- Người có quyền xem tất cả công việc


2) Sửa công việc 

- Người giao việc

- Cấp trên của người nhận việc ( trong cùng một phòng ban hoặc khác phòng ban thì cấp cao nhất)


3) Đánh giá sao công việc

- Người liên quan trong công việc

- Người có quyền xem tất cả công việc ( kể cả không phải người liên quan trong công việc)Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận