Hiển thị Placeholder trên Optinform


Để hiển thị Placeholder khi setup Optin Form mình sẽ nhập thông tin ở Placeholder muốn hiển thị


=> trong form đăng ký sẽ hiển thị mẫu để xem trước cho bạn.
Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận