Hiển thị màu sắc ở công việc


Khi tạo mới công việc, anh/chị có thể chọn màu tương ứng cho các công việc


Việc gắn màu cho từng công việc có thể hỗ trợ anh/chị trong việc theo dõi, kiểm soát, phân loại các công việc của mình ( giống như việc sử dụng những stick note nhớ hàng ngày)


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận