Hiển thị các công việc đã hoàn thành ở màn hình công việc F9


Các công việc hoàn thành nếu vẫn hiển thị ở ngoài màn hình công việc (F9)Là do công việc đó đang có notify thông báo chưa được đọc nên vẫn sẽ hiển thị ở màn hình công việc, anh/chị chỉ cần đọc hết notify thông báo thì công việc sẽ không hiển thị ở màn hình công việc F9 nữa.


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận