Hiện tại bên tôi đang sử dụng 2 đầu số khác nhau làm sao để thống kê được riêng biệt số lượng cuộc gọi của 2 đầu số đó?


Hai đầu số áp dụng cho 2 phòng ban riêng biệt, anh/chị có thể setup kịch bản tổng đài nếu gọi đến đầu số 1 sẽ đổ về các nhánh của phòng ban đó, tù đó có thể tách biệt được số liệu cuộc gọi từng đầu số riêng biệt
Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận