Hàng tháng mình xuất thông tin khách hàng về lưu trong máy tính thì phần trao đổi có lưu không


Phần tải danh sách khách hàng về là tải các thông tin theo các trường mình lưu trữ khách hàng: 

như tên, số điện thoại, email, nhóm khách hàng, nguồn khách hàng... còn các phần thông tin comment trao đổi ở chi tiết khách hàng nếu anh/chị muốn tải xuống để lưu trữ mình có thể tải về ở phần KPI bảng tỷ lệ chuyển đổi.
https://wiki.getfly.vn/minh-muon-xem-thong-ke-kpi-nhan-vien-thi-xem-nhu-the-nao-606.html


Anh/chị lưu ý giúp em dữ liệu phần trao đổi ở KPI khá lớn mình có thể tải theo từng tháng và nên để cuối giờ làm việc để tải xuống nhằm đảm bảo ổn định hơn.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận