Gửi tin nhắn SMS cho các khách hàng sinh nhật tháng 8?


Để gửi được sms chúc mừng sinh nhật các khách hàng có sinh nhật trong tháng 8, trước hết mình cần lọc được những khách hàng có ngày sinh vào tháng 8


Vào tìm kiếm nâng cao => trường sinh nhật nhập /08/ 

=> ấn tạo bộ lọc Khách hàng sinh nhật tháng 8


Sau đó vào phần gửi sms => chọn gửi theo bộ lọc mới tạo


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận