Gửi tin nhắn cảm ơn khách hàng sau khi kết thúc buổi hẹn gặp


Chào anh/chị!

Để Gửi tin nhắn cảm ơn khách hàng sau khi kết thúc buổi hẹn gặp, anh/chị có thể thiết lập automation như sau:


Sau 5 phút khi hoàn thành công việc thì gửi tin nhắn SMS cho khách hàng liên quan.

- LƯU Ý: khi phát sinh lich hẹn gặp với khách hàng anh/chị tạo công việc trên hệ thống để theo dõi và quản lý các công việc cá nhân, và sau khi kết thúc hẹn gặp với khách hàng thì sẽ ấn HOÀN THANH CÔNG VIỆC để auto được kích hoạt

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận