Gửi SMS cho khách hàng khi đơn hàng đã được xuất từ kho


Sau khi tạo đơn hàng anh/chị sẽ cần phải duyệt đơn hàng đó mới có thể tạo phiếu xuất kho liên quan ( Trong trường hợp có sử dụng quy trình duyệt đơn hàng)

Vậy để Gửi SMS cho khách hàng khi đơn hàng đã được xuất từ kho, anh/chị có thể setup automation như sau:- Điều kiện setup theo hành động DUYỆT ĐƠN HÀNG (Chọn Loại đơn hàng là đơn hàng bán)

- Hệ quả là gửi sms cho khách hàng với Nội dung thông báo thông tin xuất hàng đến cho khách hàng.

LƯU Ý: để gửi được sms cho khách hàng, anh/chị cần phải tích hợp sms vào hệ thống trước đó.

CHÚC ANH/CHỊ THÀNH CÔNG!


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận