Gửi mail cho tất cả khách hàng


Trước tiên để gửi mail có tất cả khách hàng, bạn cần lọc được danh sách tất cả khách hàng trên hệ thống

- Bạn có thể lọc theo thời gian tạo khách hàng, từ thời điểm đầu tiên khi tạo khách hàng đến thời điểm hiện tại:

=> Sau đó lưu lại bộ lọc của những khách hàng theo điều kiện tìm kiếm đó

- Hoặc có thể tìm kiếm tất cả các khách hàng có mail - Sau khi đã tìm kiếm và có bộ lọc của tất cả các khách hàng, khi gửi email mình sẽ gửi mail cho bộ lọc mới tạo đó


CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận