Gửi mail cho khách hàng theo chiến dịch


Khi gửi mail nếu chọn gửi mail theo CHIẾN DỊCH- Nếu là người quản lý chiến dịch, thì sẽ gửi được mail cho tất cả các cơ hội trong chiến dịch đó
- Nếu là người tham gia vào chiến dịch, sẽ chỉ gửi gửi được mail cho những cơ hội mà mình là người phụ trách- LƯU Ý: gửi mail chỉ gửi được cho những cơ hội đang tiến hành, không áp dụng cho cơ hội thất bại và thành công

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận