Gửi email tự động cho nhiều nhân viên


Hiện tại phần auto marketting chưa có tính năng cho chọn 1 nhóm nhân viên hoặc toàn bộ nhân viên, Với auto trên, anh/chị có thể chọn giải pháp cho nhân viên là khách hàng trên hệ thống rồi tạo nhóm, sau đó anh/chị chọn hệ quả điều kiện thêm là nhóm KH chứa các nhân viên đó , người nhận là KH liên quan anh/chị nhé !

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận