Gửi email ghi nhận từ người giới thiệu

Marketing - Email

410 lượt xem

15/05/2018

Trước tiên mỗi bạn có 1 optin from riêng ghi nhận uers của bạn đó , bằng cách vào cài oftin from thiết lập ở bước 4 mã tiếp thị affiliate. Sau đó khách hàng đăng kí vào optin from thì các bạn lưu ý auto lựa chọn người gửi là người phụ trách cơ hội thì khách hàng đăng kí from sẽ vào email cá nhân của bạn đó.

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thanh Huyền

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan