Gửi email ghi nhận từ người giới thiệu


Trước tiên mỗi bạn có 1 optin from riêng ghi nhận uers của bạn đó , bằng cách vào cài oftin from thiết lập ở bước 4 mã tiếp thị affiliate. Sau đó khách hàng đăng kí vào optin from thì các bạn lưu ý auto lựa chọn người gửi là người phụ trách cơ hội thì khách hàng đăng kí from sẽ vào email cá nhân của bạn đó.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận