Giải thích ý nghĩa của tồn kho thực tế và tồn kho khả dụng


Ở phần TỒN KHO sẽ có 2 tab Tồn kho thực tế và khả dụng


- THỰC TẾ: là số lượng hàng tồn kho thực tế

- KHẢ DỤNG: là số lượng hàng hóa trong kho bao gồm cả số lượng hàng hóa ở các phiếu xuất - nhập kho mới tạo và chưa được duyệt

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận