Giải thích ý nghĩa các tab ở mục bán hàng ( đơn hàng)


Giải thích ý nghĩa các tab ở mục bán hàng ( đơn hàng):
1) TẤT CẢ : tất cả các đơn hàng trên hệ thống

2) CHỜ DUYỆT : các đơn hàng chưa được duyệt

3) ĐÃ DUYỆT : các đơn hàng đã được duyệt

4 ) ĐANG XUẤT KHO : đơn hàng có sản phẩm được xuất kho nhưng chưa xuất hết
( ví dụ: đơn hàng bán 10 sản phẩm và đã xuất kho 2 sản phẩm)

5) ĐÃ XUẤT HẾT : đơn hàng đã xuất kho hết tất cả các sản phẩm

6) ĐÃ HỦY : đơn hàng đã hủy

7 )CHỜ XUẤT : đơn hàng đã tạo phiếu xuất kho nhưng chưa được duyệt

8) CHƯA THANH TOÁN : đơn hàng chưa thanh toán (đã tạo phiếu thu nhưng chưa được duyệt)

9) ĐÃ THANH TOÁN : đơn hàng đã được thanh toán hết

10) TRẢ HÀNG : đơn hàng có thao tác trả hàng


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận