Giải thích ý nghĩa các phần thông báo từ hệ thống


Để cài đặt các thông báo từ hệ thống ( hiển thị trên hình là cờ notifycation) anh/chị truy cập vào phần CÀI ĐẶT => chọn THÔNG BÁO TỪ HỆ THỐNG


Các thông báo trên hệ thống:

- Các thông báo về thảo luận: các thông báo liên quan đến phần Thư nội bộ- Các thông báo về CRM: các thông báo liên quan đến khách hàng, đơn hàng

- Các thông báo về công việc của bạn: các thông báo liên quan đến công việc ( tạo mới công việc, bình luận trong công việc,...)

- Các thông báo về chi phí: các thông báo liên quan đến yêu cầu chi phí

Phần THÔNG BÁO NÂNG CAO


Chúc anh/chị thành công!


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận