Giải thích quy trình, trạng thái của đơn hàng


Khi anh/chị thao tác tạo mới đơn hàng trên hệ thống, trên danh sách đơn hàng sẽ có các trạng thái cụ thể như sau: 


1. Khi tạo mới đơn hàng -> đơn hàng sẽ nằm trong trạng thái CHỜ DUYỆT

2. Khi duyệt đơn hàng -> ĐÃ DUYỆT

3. Khi tạo phiếu yêu cầu xuất kho -> CHỜ XUẤT

4. Khi duyệt phiếu xuất kho
-> nếu xuất hết sẽ ở trạng thái: ĐÃ XUẤT HẾT
-> nếu mới xuất kho 1 phần: ĐANG XUẤT KHO (ví dụ: đơn hàng bán 10 sản phẩm và đã xuất kho 2 sản phẩm)

5. Khi chưa tạo phiếu thanh toán hoặc đã tạo phiếu thanh toán nhưng chưa được duyệt phiếu thu: CHƯA THANH TOÁN

6. Khi đơn hàng đã được thanh toán (đã được duyệt phiếu thu liên quan) : ĐÃ THANH TOÁN

7. Khi đơn hàng có sản phẩm bị trả lại hàng : TRẢ HÀNG

8. Khi đơn hàng bị hủy: ĐÃ HỦY

LƯU Ý: Một đơn hàng có thể ở nhiều trạng thái (Ví dụ đơn hàng đã duyệt và chưa thanh toán sẽ ở cùng lúc 2 trạng thái )

Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận