Giải thích các con số hiển thị ở trên khách hàng trên app?
- Chỉ số $ là tổng doanh thu của Khách hàng

- Chỉ số giỏ hàng là tổng số đơn hàng của Khách hàng

- Chỉ số hình người màu đỏ là tổng số tương tác ở chi tiết của Khách hàng

- Chỉ số hình lịch là số liên hệ lần cuối của Khách hàng

- Chỉ số hình tròn hiển thị số là số comment trong khách hàng chưa được đọc

=> LƯU Ý: để hiển thị các chỉ số trên ở phần lựa chọn dữ liệu hiển thị ở màn hình khách hàng F2 trường đó phải được tích chọn

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận