Ghi nhận người giới thiệu khách hàng trên hệ thống như thế nào?


Hiện trên hệ thống có các cách để ghi nhận người giới thiệu khách hàng như sau:

  • CÁCH 1:

Khi thao tác thêm tay từng khách hàng:


  • CÁCH 2:

Khi upload khách hàng từ file excel => nhập vào cột người giới thiệu MÃ TIẾP THỊ LIÊN KẾT của người giới thiệu KH / nhân viên đã có trên hệ thống


Nếu là Khách hàng giới thiệu khách hàng -> vào chi tiết của KH lấy MÃ TIẾP THỊ LIÊN KẾT


Nếu là Nhân viên giới thiệu khách hàng -> vào phần quản lý người dùng lấy MÃ TIẾP THỊ LIÊN KẾT


  • CÁCH 3: 

Ghi nhận người giới thiệu qua Optinform


Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận