GetFly có thể kết nối với những đối tác cung cấp email marketing nào?


GetFly có thể kết nối với những đối tác cung cấp email marketing

Tất cả các dịch vụ mail có hỗ trợ SMTP, ví dụ như: Sendgrid, Mailgun, Amazones

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận