GetFly có thể kết nối với những đối tác cung cấp email marketing nào?

Marketing - Email

947 lượt xem

29/12/2017

GetFly có thể kết nối với những đối tác cung cấp email marketing

Tất cả các dịch vụ mail có hỗ trợ SMTP, ví dụ như: Sendgrid, Mailgun, Amazones

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thị Phương

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan