Getfly có kết nối được với Zalo hay không?

Đào tạo mindset

823 lượt xem

02/01/2018

Hiện tại Getfly đang trong quá trình thương thảo hợp tác với zalo. Tại thời điểm này Getfly chưa tích hợp được với Zalo.
0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Đẹp Hoàng

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan