Getflly chuyển tiếng anh sang tiếng việt như nào bạn không biết mình ấn cái gì mà nó chuyển sang tiếng anh?


Để thao tác chuyển ngôn ngữ trên hệ thống, bạn ra ngoài màn hình đăng nhập chọn ngôn ngữ phù hợp.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận