Gắn Opt-In Form vào website nhưng không thấy hiển thị

Marketing - Opt-In Form Landing Page

550 lượt xem

29/12/2017

Khi gặp trường hợp này -> website khách hàng đang sử dụng plugin instabuilder ( plugin này sẽ chặn code optin form JS hiển thị hoặc gây ra lỗi lặp lại optin from) => Phải sử dụng code Ifame (Chú ý: code này sẽ không lấy được nguồn)

 

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Minh Trang

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan