Em cho chị hỏi muốn xoá các thư nội bộ mà không phải mình tạo thì làm sao?


Người có quyền xoá thư nội bộ phải là người tạo ra thư nội bộ đó


Nếu không phải là người tạo thư nội bộ thì sẽ không có quyển xoá thư nội bộ mà người khác tạo ra.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận