Duyệt đơn hàng


Bạn muốn sử dụng quy trình duyệt bạn phải là admin, sau đó vào cài đặt, chọn CRM rồi tích chọn quy trình duyệt ơ đây, ảnh dưới minh họa :


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận