Dừng kịch bản automation khi chuyển trạng thái khách hàng


GetFly có thể thực hiện được kịch bản này.
anh chị sẽ dùng sự kiện " thay đổi thông tin khách hàng"- > Thay đổi mối quan hệ. Khi khách hàng được đưa vào mối quan hệ khác thì hệ thống sẽ kiểm tra lại mối quan hệ 1 lần nữa nếu thoả mãn thì mới chạy automation.
Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận