Đơn hàng - Sửa


Để cài đặt Sau khi duyệt đơn hàng không cho sửa Đơn hàng các bạn vào:

Cài đặt > CRM > Tùy chọn > Các Tùy chọn về Đơn hàng: Không cho phép chỉnh sửa ĐH khi đã duyệt > Bật


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận