Đơn hàng đã hủy nhưng vẫn thấy hiện ở mục đã thu trong kỳ


Đơn hàng đã hủy, nhưng chưa xóa lịch sử thanh toán nên đơn hàng đó vẫn hiện ở mục "Đã thu trong kỳ". Muốn đơn hàng này không hiện ở muc "Đã thu trong kỳ" nữa thì phải xóa lịch sử thanh toán  của đơn hàng đó.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận