Đọc thông báo trên hệ thống


Đối với phần thông báo trên hệ thống sẽ có 1 số thông báo chỉ để chuột vào sẽ mất luôn thông báo đó .

Ví dụ: thông báo tạo khách hàng, upload tài liệu, tạo đơn hàng, duyệt đơn hàng,... 
Đối với các thông báo khác như các thông báo bình luận ở khách hàng, bình luận ở công việc, ..mình có thể click vào thông báo để đọc thông báo đó, hoặc thao tác tick đọc để không hiển thị thông báo đó nữa.
CHÚC ANH/CHỊ THÀNH CÔNG!Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận