Dấu tích đỏ hiển thị ở thông tin cơ hội là gì?


Khi anh/chị vào màn hình chiến dịch, các thông tin cơ hội hiển thị dấu tích đỏ ( như hình)

Là vì cơ hội đó đang có công việc bị quá hạn nên hệ thống sẽ  hiển thị thông báo đỏ để nhắc nhở


Đối với những công việc đang còn thời hạn tiến hành sẽ hiển thị như ảnh sau:


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận