Có thêm được nguồn trong phiếu chi không?


Chào anh chị

Trong phần phiếu chi hệ thống đang set up cho anh chị 4 nguồn chi khác nhau để lựa chọn đó là: Tự chi, đơn nhập hàng, YCCP (yêu cầu chi phí), Chi tiền trả khách hàng qua đơn hàng.


Tuy nhiên hiện tại phần nguồn phiếu chi này chưa thêm được các nguồn mới, anh chị cần chọn 1 trong 4 loại nguồn này để tạo phiếu chi và xuất quỹ.

Cảm ơn anh chị đã quan tâm!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận