Có thể lọc ra tất cả khách hàng bị trùng số điện thoại được không?


Có thể lọc ra được tất cả khách hàng bị trùng số điện thoại trên hệ thống bằng cách : Click vào phần tìm kiếm , chọn tìm tất cả KH trùng số điện thoại.


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận